WordPress. jQuery

Підключаємо цей кінський jQuery для сумісності версій.
Пишіть человєчєські тєми, упиряки, бо накол всіх сікундою!


У файлі /wp-content/themes/"your_theme"/functions.php дописуємо:
function my_jquery_scripts() {
wp_deregister_script( 'jquery' );
wp_register_script( 'jquery', 'https://code.jquery.com/jquery-2.2.0.min.js');
wp_enqueue_script( 'jquery' );
}
add_action( 'wp_enqueue_scripts', 'my_jquery_scripts' );