SSH. Terminal hangs when network changed

Для того, щоб уникнути зависання терміналу з відкритою ssh сесією при відключенні або переключенні мережі, додаємо в аліаси:
ssh_conn_params='ssh -o ServerAliveInterval=5 -o ServerAliveCountMax=1'
І переписуємо аліас для підключення:
alias my_ssh_server='$ssh_conn_params root@my.ssh.server'


Категорії: SSH