Настройка маршрутизації для DD-WRT

В цій прошивці роутер за замовчуванням має адресу 192.168.1.1


1. Заходимо на веб-інтерфейс, на вкладці “Setup->Basic Setup” вибираємо Connection Type – PPPoE.

2. Вводимо username/password, отримані від провайдера. Натискаємо кнопку “Save”:

3. Далі йдемо на вкладку Status->Sys-Info і запам’ятовуємо WAN MAC!

4. На вкладці Administration->Commands пишемо команду:
ifconfig

5. В отриманому списку знаходимо інтерфейс з нашим WAN MAC і запам’ятовуємо ім’я інтерфейсу (в моєму випадку – vlan1)

6. Тепер вставляємо наступний в наступний код свої параметри локальної мережі:
ifconfig vlan1 down
ifconfig vlan1 ваш_локальный_іп netmask 255.255.252.0
ifconfig vlan1 up
route add -net 91.105.204.0 netmask 255.255.255.0 gw 10.x.x.5

[*] Натискаємо кнопку “Save Startup”.

7. Прокидаємо NAT з домашньої мережі на наш інтерфейс. Вводимо:
iptables -A FORWARD -s 192.168.1.0/24 -j ACCEPT
iptables -A FORWARD -d 192.168.1.0/24 -j ACCEPT
iptables -t nat -A POSTROUTING -o vlan1 -s 192.168.1.0/24 -j MASQUERADE

[*] Натискаємо кнопку “Save Firewall”!
[*] Потім “Managment—>Reboot Router”

Увага! Роутер будет завантажуватися трошки довше, ніж звичайно!.
[*] Налаштовуємо Wireless на свій розсуд.