Forest Notes

Tips, tricks, cheatsheets


Project maintained by iamzaychik Hosted on GitHub Pages — Theme by mattgraham

MySQL Cheatsheet

2019-04-15


Створити базу даних:

CREATE DATABASE dbname;

Щоб працювати з базою, назва якої містить крапку, потрібно взяти її в лапки: db.name.

Створити користувача:

CREATE USER 'user'@'localhost' IDENTIFIED BY 'password';

Дати користувачу всі права на базу:

GRANT ALL PRIVILEGES ON dbname . * TO 'user'@'localhost';

Перечитати права користувачів:

FLUSH PRIVILEGES;

Видалити користувача:

DROP USER 'user'@'localhost';

Показати користувачів:

SELECT User,Host FROM mysql.user;

Показати права користувачів:

SHOW GRANTS;

Перевстановити пароль root:

DROP USER 'root'@'localhost';
DROP USER 'root'@'127.0.0.1';
CREATE USER 'root'@'localhost' IDENTIFIED BY 'password';
GRANT ALL PRIVILEGES ON * . * TO 'root'@'localhost' WITH GRANT OPTION;
FLUSH PRIVILEGES;

Зробити резервну копію бази:

$ mysqldump -u USER -p -f mydatabase > /path/to/backup/dump.sql

Відновити базу з резервної копії

$ mysql -u USER -p < /path/to/backup/dump.sql DB_NAME

Зробити резервну копію всіх баз:

$ mysqldump -u root -p --all-databases > alldb.sql

Відновити всі бази з резервної копії

mysql -u root -p < alldb.sql

Перевірити і відремонтувати всі бази:

$ mysqlcheck -u root -p --auto-repair --all-databases

Помилка “Table in use”:

 1. Переходимо в папку з базою:
  $ cd /var/lib/mysql/mydatabase
  
 2. Ремонтуємо таблицю, до якої відсутній доступ:
  $ myisamchk --safe-recover mytable
  

Заміна значень в таблиці:

UPDATE mytable SET value = REPLACE(value, "xxx", "yyy");

Заміна неправильних дат в постах Wordpress на поточну дату:

UPDATE `wp_posts` SET `post_date`=NOW() WHERE `post_date` LIKE '0000%'

Пошук дублікатів:

SELECT mac, COUNT(mac) AS cnt FROM leases GROUP BY mac HAVING ( COUNT(mac) > 1 )

Очистка значень в стовпці:

UPDATE table SET column = '';

OR

UPDATE table SET column = NULL;

Як краще зберігати в базі IP:

ip int(10) unsigned NOT NULL

Зберігати IP-адресу в MySQL найзручніше у типі INT. Причому, обов’язково UNSIGNED (беззнаковий), щоб адреси вище 127 могли вміститися в ці 4 байти.

Тип INT більш зручніший для зберігання IP-адрес у порівнянні з CHAR(15) з двух причин:

 1. Потребує менше пам’яті (4 байти INT проти 15 байтів CHAR). Як результат, таблиця займає менше місця на жорсткому диску, а швидкість виконання запитів росте внаслідок зменшення індексу.
 2. Зручно робити вибірки по діапазонах чисел та масках, а також робити сортування (маємо звичайне сортування чисел)._