Forest Notes

Tips, tricks, cheatsheets


Project maintained by iamzaychik Hosted on GitHub Pages — Theme by mattgraham

MySQL Cheatsheet

2019-04-15

Створити базу даних: CREATE DATABASE dbname;

Щоб працювати з базою, назва якої містить крапку, потрібно взяти її в лапки: db.name.

Створити користувача: CREATE USER 'user'@'localhost' IDENTIFIED BY 'password';

Дати користувачу всі права на базу: GRANT ALL PRIVILEGES ON dbname . * TO 'user'@'localhost';

Перечитати права користувачів: FLUSH PRIVILEGES;

Видалити користувача: DROP USER 'user'@'localhost';

Показати користувачів: SELECT User,Host FROM mysql.user;

Показати права користувачів: SHOW GRANTS;

Перевстановити пароль root: DROP USER 'root'@'localhost'; DROP USER 'root'@'127.0.0.1'; CREATE USER 'root'@'localhost' IDENTIFIED BY 'password'; GRANT ALL PRIVILEGES ON * . * TO 'root'@'localhost' WITH GRANT OPTION; FLUSH PRIVILEGES;

Зробити резервну копію бази: mysqldump -u USER -p -f mydatabase > /path/to/backup/dump.sql

Відновити базу з резервної копії mysql -u USER -p < /path/to/backup/dump.sql DB_NAME

Зробити резервну копію всіх баз: ``mysqldump -u root -p –all-databases > alldb.sql`

Відновити всі бази з резервної копії mysql -u root -p < alldb.sql

Перевірити і відремонтувати всі бази: ``mysqlcheck -u root -p –auto-repair –all-databases`

Помилка “Table in use”:

  1. Переходимо в папку з базою: cd /var/lib/mysql/mydatabase
  2. Ремонтуємо таблицю, до якої відсутній доступ: myisamchk --safe-recover mytable

Заміна значень в таблиці: UPDATE mytable SET value = REPLACE(value, "xxx", "yyy");

Заміна неправильних дат в постах Wordpress на поточну дату: UPDATE wp_posts SET post_date=NOW() WHERE post_date LIKE '0000%'

Пошук дублікатів: SELECT mac, COUNT(mac) AS cnt FROM leases GROUP BY mac HAVING ( COUNT(mac) > 1 )

Очистка значень в стовпці: UPDATE table SET column = ''; або UPDATE table SET column = NULL;

Як краще зберігати в базі IP: ``ip int(10) unsigned NOT NULL _Зберігати IP-адресу в MySQL найзручніше у типі INT. Причому, обов’язково UNSIGNED (беззнаковий), щоб адреси вище 127 могли вміститися в ці 4 байти. Тип INT більш зручніший для зберігання IP-адрес у порівнянні з CHAR(15) з двух причин:

  1. Потребує менше пам’яті (4 байти INT проти 15 байтів CHAR). Як результат, таблиця займає менше місця на жорсткому диску, а швидкість виконання запитів росте внаслідок зменшення індексу.
  2. Зручно робити вибірки по діапазонах чисел та масках, а також робити сортування (маємо звичайне сортування чисел)._