MySQL. Шпаргалка

Створити базу даних:
CREATE DATABASE dbname;

Щоб працювати з базою, назва якої містить крапку, потрібно взяти її в лапки:
`db.name`.

Створити користувача:
CREATE USER 'user'@'localhost' IDENTIFIED BY 'password';

Дати користувачу всі права на базу:
GRANT ALL PRIVILEGES ON dbname . * TO 'user'@'localhost';

Перечитати права користувачів:
FLUSH PRIVILEGES;

Видалити користувача:
DROP USER 'user'@'localhost';

Показати користувачів:
SELECT User,Host FROM mysql.user;

Показати права користувачів:
SHOW GRANTS;

Перевстановити пароль root:
DROP USER 'root'@'localhost';
DROP USER 'root'@'127.0.0.1';
CREATE USER 'root'@'localhost' IDENTIFIED BY 'password';
GRANT ALL PRIVILEGES ON * . * TO 'root'@'localhost' WITH GRANT OPTION;
FLUSH PRIVILEGES;

Зробити резервну копію бази:
mysqldump -u USER -p -f mydatabase > /path/to/backup/dump.sql

Відновити базу з резервної копії
mysql -u USER -p < /path/to/backup/dump.sql DB_NAME

Зробити резервну копію всіх баз:
mysqldump -u root -p --all-databases > alldb.sql

Відновити всі бази з резервної копії
mysql -u root -p < alldb.sql

Перевірити і відремонтувати всі бази:
mysqlcheck -u root -p --auto-repair --all-databases

Помилка “Table in use”:
1. Переходимо в папку з базою:
cd /var/lib/mysql/mydatabase
2. Ремонтуємо таблицю, до якої відсутній доступ:
myisamchk --safe-recover mytable

Заміна значень в таблиці:
UPDATE mytable SET value = REPLACE(value, "xxx", "yyy");

Заміна неправильних дат в постах WordPress на поточну дату:
UPDATE `wp_posts` SET `post_date`=NOW() WHERE `post_date` LIKE '0000%'

Пошук дублікатів:
SELECT mac, COUNT(mac) AS cnt FROM leases GROUP BY mac HAVING ( COUNT(mac) > 1 )

Очистка значень в стовпці:
UPDATE table SET column = '';
або
UPDATE table SET column = NULL;

Як краще зберігати в базі IP:
`ip` int(10) unsigned NOT NULL
Зберігати IP-адресу в MySQL найзручніше у типі INT. Причому, обов’язково UNSIGNED (беззнаковий), щоб адреси вище 127 могли вміститися в ці 4 байти.
Тип INT більш зручніший для зберігання IP-адрес у порівнянні з CHAR(15) з двух причин:
1. Потребує менше пам’яті (4 байти INT проти 15 байтів CHAR). Як результат, таблиця займає менше місця на жорсткому диску, а швидкість виконання запитів росте внаслідок зменшення індексу.
2. Зручно робити вибірки по діапазонах чисел та масках, а також робити сортування (маємо звичайне сортування чисел).


Категорії: MySQL