Forest Notes

Tips, tricks, cheatsheets


Project maintained by iamzaychik Hosted on GitHub Pages — Theme by mattgraham

Huawei Basic

2019-04-15

Свят свят свят. Спаси, о Сотона, від цього горя.

Reset to defaults:

 1. Підключаємося через minicom і вмикаємо світчару в мережу;
 2. Чекаємо на рядок: Press Ctrl+B to enter BOOTROM menu
 3. Жмемо вказані клавіші;
 4. Вводимо пароль “www.huawei.com” (може бути “huawei”);
 5. Бачимо “BOOTROM MENU”;
 6. Вводимо цифру, яка відповідає пункту Enter filesystem submenu;
 7. Бачимо “FILESYSTEM SUBMENU”;
 8. Вводимо цифру, яка відповідає пункту Delete file from Flash;
 9. Бачимо список файлів в пам’яті:
 10. Копіюємо назву свого .cfg файла:
 11. Вставляємо у рядок: Please choose the file you want to delete:, жмемо “Y”;
 12. Знову бачимо “FILESYSTEM SUBMENU”;
 13. Вводимо цифру, яка відповідає пункту Return to main menu;
 14. Знову бачимо “BOOTROM MENU”;
 15. Вводимо цифру, яка відповідає пункту Reboot;

Download configuration via tftp:

 1. Підключаємося через minicom і вмикаємо світчару в мережу;
 2. Чекаємо повного завантаження;
 3. Вводимо пароль 1234 і підтверджуємо його;
 4. Створюємо інтерфейс в дефолтному влані: sys interface vlanif 1 ip address 192.168.1.3 255.255.255.0 quit quit
 5. Завантажуємо файл з конфігом: tftp 192.168.1.2 get huawei.cfg
 6. Вказуємо наш файл для завантаження: startup saved-configuration huawei.cfg
 7. Перезавантажуємо комутатор: reboot (!) При перезавантаженні буде запит на збереження поточних налаштувань у файл конфігурації, потрібно вибрати N, щоб відмовитися. Потім вибираємо Y, щоб продовжити перезавантаження.

Налаштування порта: interface Ethernet0/0/1 mac-limit maximum 1 alarm disable loopback-detect enable undo ntdp enable undo ndp enable broadcast-suppression 33


Вмикаємо діапазон портів: port-group 1 group-member ethernet 0/0/1 to ethernet 0/0/24 undo shutdown


Admin-user: [Huawei]user-interface vty 0 4 [Huawei -ui-vty0-4]authentication-mode aaa [Huawei]aaa //enter into AAA view [Huawei -aaa]local-user admin123 password cipher admin123 //configure local user admin123, the password is admin123 [Quidway-aaa]local-user admin123 privilege level 15 //configure user admin123 level is 3 [Quidway-aaa]local-user admin123 service-type telnet // configure user admin123 service type telnet


SNMP:

 1. Дивимося статус агента: display snmp-agent sys-info

 2. Підключаємо SNMP v2 і відключаємо v3: snmp-agent sys-info version v2c undo snmp-agent sys-info version v3

 3. Вказуємо community: snmp-agent community write ******

 4. Контактні дані: snmp-agent sys-info contact ***@***.** snmp-agent sys-info location ******


Serial number: display elabel


Порт Помилки на порту: SW1-Q2326> display interface-statistics Ethernet 0/0/1

Очищаємо помилки: SW1-Q2326> reset counters interface Ethernet 0/0/1


Налаштування часу

Спочатку потрібно вийти з режиму конфігурації: quit

Поточний час: display clock

Встановити часовий пояс: clock timezone Kyiv add 2

Налаштування літнього часу: clock daylight-saving-time Kyiv repeating 03:00 last sat Mar 04:00 last sat Oct 1 —–