cURL. Check HTTP status code

Перевірити з командного рядка, який http status віддає web-сервер, можна так:
curl -s -o /dev/null -w "%{http_code}" http://localhost | grep 200
При успішному отриманні 200 будемо мати exitstatus 0, при помилці – 1.


Категорії: cURL