Категорія: Wordpress

Це проста у встановленні та використанні система керування вмістом з відкритим кодом, яка широко використовується для створення веб-сайтів.
Сфера застосування — від блогів до складних веб-сайтів.
Вбудована система тем і плаґінів в поєднанні з вдалою архітектурою дозволяє конструювати на основі WordPress практично будь-які веб-проекти.
Написана мовою програмування PHP з використанням бази даних MySQL.

Apache. htaccess for WordPress

1. Вмикаємо механізм mod_rewrite: RewriteEngine On 2. Примусове перенаправлення на https: RewriteCond %{HTTPS} off RewriteRule (.*) https://zaychik.info/$1 [R,L] 3. Підтримка permalinks: RewriteBase / RewriteRule ^index\.php$ – [L] RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d RewriteRule . /index.php [L]

WordPress. Remove emoji code

Заводи стоять, а вони емодзі постять. Повбивав би. У файлі /wp-content/themes/”your_theme”/functions.php дописуємо: // REMOVE WP EMOJI remove_action(‘wp_head’, ‘print_emoji_detection_script’, 7); remove_action(‘wp_print_styles’, ‘print_emoji_styles’); remove_action( ‘admin_print_scripts’, ‘print_emoji_detection_script’ ); remove_action( ‘admin_print_styles’, ‘print_emoji_styles’ ); Пишуть люди

WordPress. jQuery

Підключаємо цей кінський jQuery для сумісності версій. Пишіть человєчєські тєми, упиряки, бо накол всіх сікундою! У файлі /wp-content/themes/”your_theme”/functions.php дописуємо: function my_jquery_scripts() { wp_deregister_script( ‘jquery’ ); wp_register_script( ‘jquery’, ‘https://code.jquery.com/jquery-2.2.0.min.js’); wp_enqueue_script( ‘jquery’ ); } add_action( ‘wp_enqueue_scripts’, ‘my_jquery_scripts’ );