Категорія: Windows

Windows. Install Skype on LTSB edition

Для того, щоб встановити Skype у Windows 10 LTSB, в якому немає магазину аплікейшенів, потрібно запустити інсталятор в режимі сумісності з Windows 8.

Windows. Enable anonymous connection to smb in W10

Для того, щоб користуватися безпарольним доступом до Samba-сервера у релізах Windows 10 починаючи з 1709, потрібно дозволити можливість незахищеного доступу. Для цього потрібно створити ключ: HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanWorkstation\Parameters\AllowInsecureGuestAuth (DWORD) зі значенням 1

Windows. Disable hibernate

Для того, щоб вимкнути гібернацію у Windows 10, потрібно ввести в командному рядку: powercfg -h off Це вимкне можливість перевести систему в сплячий режим та опцію швидкого запуску, а також видалить файл hiberfil.sys з жорсткого диска.