Категорія: SSL

Криптографічний протокол, який забезпечує встановлення безпечного з’єднання між клієнтом і сервером.

SSL. How to put together

SSL сертифікати мають таку структуру: 1. BUNDLE складається з: intermediate-1 intermediate-N root 2. CHAIN складається з: cert bundle 3. FULLCHAIN складається з: chain key

SSL. Create CSR record.

Щоб створити CSR запит на отримання ssl сертифіката, робимо: openssl req -new -newkey rsa:2048 -nodes -keyout yourdomain.key -out yourdomain.csr