Категорія: SSH

Мережевий протокол рівня застосунків, що дозволяє проводити віддалене управління комп’ютером і тунелювання TCP-з’єднань (наприклад, для передачі файлів).
Схожий за функціональністю з протоколом Telnet і rlogin, проте шифрує весь трафік, в тому числі і паролі, що передаються.

SSH. Terminal hangs when network changed

Для того, щоб уникнути зависання терміналу з відкритою ssh сесією при відключенні або переключенні мережі, додаємо в аліаси: ssh_conn_params=’ssh -o ServerAliveInterval=5 -o ServerAliveCountMax=1′ І переписуємо аліас для підключення: alias my_ssh_server=’$ssh_conn_params root@my.ssh.server’

SSH. No matching host key type found

Чума на обидва ваші будинки! При підключенні до деяких пристроїв по ssh можемо отримати таку помилку: Unable to negotiate with XX.XXX.XX.XX: no matching host key type found. Their offer: ssh-dss Це зв’язано з оновленнями протоколів безпеки, в яких DSA за замовчуванням заборонено. Якщо маємо таку біду, то підключатися треба так: ssh -oHostKeyAlgorithms=+ssh-dss user@host