Категорія: Sed

Потоковий текстовий редактор, що застосовує різні зумовлені текстові перетворення до послідовного потоку текстових даних.

Sed. Comment and uncomment line in file

Закоментувати рядок файла, який містить слово example: sed -i ‘/example/s/^/#/g’ test.file Розкоментувати рядок файла, який містить слово example: sed -i ‘/example/s/^#//g’ test.file