Категорія: Samba

Назва Samba походить від SMB – назви протоколу, який використовується Microsoft Windows для мережевої файлової системи. Головною перевагою Samba є те, що з її допомогою можливо використовувати у мережі одночасно комп’ютери з операційними системами Windows та Unix, організовувати обмін файлами між ними без окремого Windows-сервера.

Windows. Enable anonymous connection to smb in W10

Для того, щоб користуватися безпарольним доступом до Samba-сервера у релізах Windows 10 починаючи з 1709, потрібно дозволити можливість незахищеного доступу. Для цього потрібно створити ключ: HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanWorkstation\Parameters\AllowInsecureGuestAuth (DWORD) зі значенням 1

Samba. Access without password

Старость не радость. Все забув, треба записати. Бо цьому вашому інтернеті одні безтолочі. [global] security = user map to guest = Bad User browseable = yes guest account = nobody [Downloads] path = /root/ultramalvines browseable = yes writeable = yes guest ok = yes