Категорія: Python

Інтерпретована об’єктно-орієнтована мова програмування високого рівня з строгою динамічною типізацією.

Python. Get directory two levels up

Для того, щоб отримати шлях директорії, яка розташована на два рівні вище потрібного файла, потрібно: import os.path as path import sys two_up = path.abspath(path.join(__file__ ,”../..”))

Python. Шпаргалка

Отвергая законы природы Стоит у перил моста Безумно глядя на воду Совершенная красота. PEP8 – это стилевые правила для кода на языке Python. используйте 4 пробела для отступа и не используйте табы, не смешивайте их максимальная длина строки 79 символов; для разрыва строки используйте отступы или бэкслеш функции верхнего уровня и определения классов отделяйте двумя…

Прочитати статтю повністю