Категорія: MySQL

Вільна система керування реляційними базами даних.
Вона використовується, в першу чергу, для створення динамічних веб-сторінок, оскільки має чудову підтримку з боку різноманітних мов програмування.

MySQL. Table storage engine for TABLE doesn’t have this option.

Якщо в MySQL отримуємо помилку “Table storage engine for TABLE doesn’t have this option.” – це свідчить про зміну формату бази з MyISAM на InnoDB. Внаслідок чого опція ROW_FORMAT є помилковою. Щоб виправити: sed -ie ‘s/ROW_FORMAT=FIXED//g’ dump.sql

MySQL. Шпаргалка

Створити базу даних: CREATE DATABASE dbname; Щоб працювати з базою, назва якої містить крапку, потрібно взяти її в лапки: `db.name`. Створити користувача: CREATE USER ‘user’@’localhost’ IDENTIFIED BY ‘password’; Дати користувачу всі права на базу: GRANT ALL PRIVILEGES ON dbname . * TO ‘user’@’localhost’; Перечитати права користувачів: FLUSH PRIVILEGES; Видалити користувача: DROP USER ‘user’@’localhost’; Показати користувачів:…

Прочитати статтю повністю