Категорія: cURL

Утиліта для організації вибірки даних з вебу, що надає можливість гнучкого формування запиту

cURL. Check HTTP status code

Перевірити з командного рядка, який http status віддає web-сервер, можна так: curl -s -o /dev/null -w “%{http_code}” http://localhost | grep 200 При успішному отриманні 200 будемо мати exitstatus 0, при помилці – 1.