Категорія: AWS

AWS. Get S3 bucket size

Для того, щоб дізнатися розмір файлів в S3 bucket, скористаємося aws-cli: aws s3 ls s3://BUCKET_NAME –recursive –human-readable –summarize

AWS. aws-cli install

Для того, щоб встановити aws-cli в Ubuntu: apt install python3-pip pip3 install awscli –upgrade

AWS. Ask password for ubuntu user sudo

Для того, щоб при підвищенні привілеїв при використанні sudo з користувача ubuntu потрібно було вводити пароль: 1. Налаштовуємо пароль для користувача ubuntu: passwd ubuntu 2. Змінюємо налаштування cloud провайдера: cat /etc/sudoers.d/90-cloud-init-users ubuntu ALL=(ALL) ALL