AWS. Get S3 bucket size

Для того, щоб дізнатися розмір файлів в S3 bucket, скористаємося aws-cli:
aws s3 ls s3://BUCKET_NAME --recursive --human-readable --summarize