Alcatel. Link aggregation

Термін агрегація каналів застосовується до різних методів об’єднання (агрегації) декількох паралельних мережевих з’єднань з метою підвищення пропускної здатності, а також забезпечення резервування у випадках виходу з ладу одного з каналів. ГАК (Група агрегації каналів від анг. LAG — Link Aggregation Group) об’єднує число фізичних портів разом, щоб зробити єдиний високошвидкісний шлях даних для впровадження розподілу навантаження трафіку по портах-членах групи та покоращити надійність з’єднання.


lacp linkagg 1 size 2 admin state enable
lacp linkagg 1 name "Link-1"
lacp linkagg 1 actor admin key 1
lacp agg 1/50 actor admin key 1
lacp agg 1/49 actor admin key 1
vlan *** 802.1q X - X = lagg id