Windows. Enable anonymous connection to smb in W10

Для того, щоб користуватися безпарольним доступом до Samba-сервера у релізах Windows 10 починаючи з 1709, потрібно дозволити можливість незахищеного доступу.
Для цього потрібно створити ключ:
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanWorkstation\Parameters\AllowInsecureGuestAuth (DWORD) зі значенням 1


SSH. Terminal hangs when network changed

Для того, щоб уникнути зависання терміналу з відкритою ssh сесією при відключенні або переключенні мережі, додаємо в аліаси:
ssh_conn_params='-o ServerAliveInterval=5 -o ServerAliveCountMax=1'
І переписуємо аліас для підключення:
alias my_ssh_server='ssh $ssh_conn_params root@my.ssh.server'


SSL. How to put together

SSL сертифікати мають таку структуру:
1. BUNDLE складається з:

  • indermediate-1
  • indermediate-N
  • root

2. CHAIN складається з:

  • cert
  • bundle

3. FULLCHAIN складається з:

  • chain
  • key